Om

”Habla con Bárbara” ger dig personlig

och flexibel undervisning i det spanska språket. 

Hej, mitt namn är Bárbara Hewitt Agerley och jag är en spansk- och svensk-talande legitimerade lärare i spanska. Jag har jobbat inom undervisning sedan 1998, och har god erfarenhet som spansklärare i olika nivåer.

Om du av intresse eller behov önskar lära dig spanska kan jag garantera dig att du har hittat rätt!

Min vision är att anpassa undervisningen efter elevernas behov och förkunskaper i det spanska språket. Jag är villig att anpassa tiderna för lektioner efter vad som passar dig, samtidigt som du själv kan bestämma vad jag, som din lärare, ska fokusera på under lektionen. 

Oavsett om det gäller en intervju, affärsresa, semesterresa, nyinlärning, läxhjälp, provplugg, extralektioner eller repetition kan ”Habla con Bárbara” hjälpa dig. Alla moment är möjliga.

Metod

Jag jobbar framför allt med konversation, läsning och uttal. Du kan självklart lära dig grammatikregler också. På förfrågan hjälper jag dig gärna också med att producera spansk text, lika så översättning och korrekturläsning. Jag tror dock att det är fördelaktigt att till så stor mån som möjligt tala spanska, exempelvis genom att föra diskussioner. På så sätt tror jag man kan anamma den spanska grammatiken snabbare, samtidigt som det blir roligare att lära sig. Vårt diskussionsmaterial hämtas vanligtvis från vardagssituationer, eller från dagstidningar, tv, radio och internet. Beroende på dina personliga preferenser och erfarenhet av det spanska språket finner vi något som passar dig.

Vem och hur?

Du bestämmer om du önskar ha privatlektioner eller om du hellre studerar i en större grupp. Grupperna består av maximalt sex deltagare. Detta för att jag vill kunna följa respektive elevs utveckling. Önskar du lära dig spanska tillsammans med dina vänner, är grupplektioner ett bra val. Vill du lära dig spanska på kort tid genom personlig undervisning rekommenderar jag privatlektioner.

Vill dina barn också lära sig spanska? Då har du chansen att bilda en grupp med barn och föräldrar. Eller så kan hela familjen delta tillsammans. Barnen kan lära sig att kommunicera på spanska genom att leka, sjunga eller måla. Du bestämmer plats och tid tillsammans med de andra föräldrarna.

Det är du som betalar och du som bestämmer!

Dina behov styr undervisningen! Du har möjlighet att inte bara påverka innehållet, utan också kurslitteraturen samt tid och plats.

På Habla.se finner du en e-kalender där du själv kan boka dina lektioner efter tillgängliga tider. Min vision är att det ska vara flexibelt och enkelt att lära sig spanska hos Habla con Barbara. Och så klart kul!

Det är enkelt att börja!

Du väljer ett paket med ett bestämt antal lektioner. Därefter bokar du tillfälle för lektionerna i E-kalendern. E-kalendern uppdateras varje minut efter tillgängliga tider. Jag rekommenderar dock att man inte bör vänta för länge mellan lektionstillfällena. Detta då språk är en färskvara, och kontinuitet och engagemang är viktigt om man vill utvecklas.

Varje paket måste användas inom en begränsad tid, anledningen till detta är att hålla kontinuitet i inlärningen och inte ha långa uppehåll mellan lektionerna.

Paket med:

6 lektioner - inom 3 månader

12 lektioner - inom 6 månader

24 lektioner - inom 12 månader

Detta innebär i praktiken att du i genomsnitt bör genomföra minst 2 lektioner à 45 minuter per månad.